Coetzenburg Stadion Stellenbosch: Woordfees Eufeeskonsert

Laurika tree saam met verskeie ander kunstenaars by hierdie spesiale konsert ter viering van die 100jarige bestaan van die US op.