Gee Terug

Die CMR 'Red-'n-Kind-veldtog

Die CMR ‘Red-’n-Kind-veldtog

Die Christelik-Maatskaplike Raad Noord (CMR Noord) is ‘n organisasie sonder winsoogmerk, wat sedert 1936 maatskaplike dienste lewer aan mense in nood. Die organisasie is werksaam in 17 Sentrums Van Hoop, geleë in Gauteng, Noord Wes en Limpopo.

Hulle visie is om HOOP te gee aan mense in nood.  Kinderbeskerming is die hooffokus en “Red-‘n-Kind” is die organisasie se vlagskip-projek. Hier word kinders as gevolg van mishandeling, verwaarlosing en/of seksuele molestering BEVEILIG. Laasgenoemde behels die bepaling van die skade aan elke kind, die daaropvolgende terapie asook plasing in alternatiewe sorg van hierdie gebroke kinders. Ander programme sluit in: Gesinsbewaring en Armoedeverligting.

Mense se lewens word deur middel van die CMR Noord se toetrede in hoop omskep en hulle word sodoende ‘n nuwe droom gebied…

Vir meer inligting en skenkings besoek:

http://www.cmrn.co.za/