My span

Reeds vanaf 1998 werk ek saam met drie mense wat dit vir my moontlik gemaak het om aan te hou met my vertonings en my beste te lewer wanneer ek optree.

Frikkie Kruger, Pieter-Jan Kapp en Clinton Waring werk nie net saam met my nie – hulle is my vriende en ons is ‘n (verskoon as ek ‘n bietjie spog – formidabele) span!

Ek wil vir hulle aldrie hier erkenning gee vir die mense wat hulle is en vir hulle lojaliteit en hulle ingesteldheid daarop om altyd professioneel op te tree en steeds te bly strewe na uitmuntendheid wanneer hulle hulle werk doen.

Frikkie Kruger is my klankman, wat geen steen onaangeroer sal laat om vir my die beste te laat klink wat ek kan klink vir ‘n vertoning nie. Hy weet wat hy doen en hy doen dit met geweldige empatie en sjarme.

Pieter-Jan (Kappie) Kapp is my beligtingsman wat oor die jare vir homself ‘n naam opgebou het in die bedryf as ‘n kreatiewe beligtingsontwerper wat altyd ‘deliver’. Boonop het hy ‘n hart van goud.

Clinton Waring is my begeleier en buddy wat altyd bereid is om weer en weer saam met my te repeteer en voor te berei vir elke vertoning. Hy het ‘n fyn aanvoeling vir wat ek probeer doen met my musiek en hy ondersteun my 100%.

Ek is trots op en dankbaar vir al drie hierdie mense. LR

My span, van links - Clinton, Kappie en Frikkie